Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Trà Búp Tôm Hai Lá

Kiểu xem:

Trà Búp Tôm Hai Lá 200g

Giá: Giá liên hệ

Mô tả:

Mua hàng

Trà Búp Tôm Hai Lá 100g

Giá: Giá liên hệ

Mô tả:

Mua hàng

Trà Búp Tôm Hai Lá 500 gam

Giá: Giá liên hệ

Mô tả: Cánh trà màu đen, được đóng trong túi nilong màu vàng, hút chân không, trọng lượng 500g, đơn giá 145.000đ/Túi

Mua hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn