Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Trà Búp Tôm Một Lá

Kiểu xem:

Trà Búp Tôm Một Lá 200gam

Giá: Giá liên hệ

Mô tả: Sản phẩm được đóng gói hút chân không. Bên trong mặt túi tráng gương, vỏ ngoài có màu xanh vàng.

Mua hàng

Trà Búp Tôm Một Lá 500 gam

Giá: Giá liên hệ

Mô tả:

Mua hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn