Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Chương trình CANAVAN SƯƠNG MAI tháng 5/2018

23/4/2018


Kế hoạch Sương Mai thăm và làm việc với các nhà phân phối, đại lý và khách hàng khu vực miền trung 5 ngày từ ngày 03-07/5/2018 như sau:

 

Ngày 1: 03/5/2018, 16h xuất phát tại Hà Nội, đi qua Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 24h có mặt tại Quảng Đông, Quảng Bình nghỉ.

Gặp các nhà phân phối Thanh Hóa lúc 18h30

Gặp các nhà phân phối Nghệ An lúc 21h30

Giao lưu với các bạn Hà Tĩnh vào lúc 22h30

Có mặt tại Quảng Bình ăn đêm lúc 24h

Ngày 2: 04/5/2018, 5h30 xuất phát tại Quảng Bình, đi qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. 24h có mặt tại Quảng Đông, Quảng Bình nghỉ.

Gặp các nhà phân phối Quảng Trị lúc 9h30

Gặp các nhà phân phối Huế và giao lưu lúc 13h30

Có mặt tại Đà Nẵng lúc18h30

Thăm và giao lưu với nhà phân phối và đại lý tại Đà Nẵng lúc 20h

Ngày 3: 05/5/2018, tại Đà Nẵng

10h00 Giao lưu với anh chị em cộng đồng Eagle tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung

15h làm việc với đội nhóm tại Đà Nẵng về kế hoạch và chương trình Hội thảo và kết nối các đối tác.

Ngày 4: 06/5/2018, tại Đà Nẵng

Hội thảo chính thức từ 8h – 12h tại Đà Nẵng

Họp tổng kết sau hội thảo, lên kế hoạch tiếp theo, phân công công việc

17h xuất phát về Hà Nội

Ngày 5: Có mặt tại Hà Nội, tổng kết chương trình.

Các nhà phân phối và đại lý kết nối với chị Mai 0989 680068 đã nắm rõ lịch trình

Hỗ trợ cho toàn bộ hành trình chị Hà 0982 436892

Chuẩn bị công việc tại Đà Nẵng chị Thùy 0166 5636266

Xin trân trọng thông báo!

PS: Các nhà phân phối đăng ký danh sách khách hàng tham gia tại các điểm giao lưu để nhận quà Sương Mai.

PSS: Nhà phân phối và đại lý chuẩn bị nội dung làm việc ngắn gọn để chươn trình làm việc đạt hiệu quả.

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn