Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Về công ty

Bảng giá Trà Tân Cương Thái Nguyên

Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên là công ty được chuyển đổi từ tổ hợp tác Trà Tân Cương thành lập năm 1990 bởi những người con đất Chè ...

Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên

1.Trụ sở chính: Công ty có trụ sở chính tại Thái Nguyên: Xóm Hồng Thái 2, Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Website: https://www.tratancuongthainguyen.vn Facebook: https://www.facebook.com/tratan.cuong.thainguyensm Điện thoại: 016969 29884       2.Cửa hàng ...
Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn