Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

2/3/2017


 Công ty cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên

Cần tuyển nhân viên làm việc tại Hà Nội


Nhân viên kinh doanh: 3 người

Yêu cầu: Nam, nữ tuổi dưới 35t
Tốt nghiệp trung cấp trở lên khối kinh tế, Năng động, trung thực,
sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Mức lương cơ bản từ: 4.000.000đ
Mức lương sản phẩm: Theo doanh số
BHXH và các chế độ khác: Theo quy định của nhà nước.
Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội

Mô tả công việc:
Phát triển hệ thống khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc


Hồ sơ gửi về: Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên

Số 7 ngõ 143 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: trasuongmaitn@gmail.com

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn