Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

11/3/2017Công ty cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên.

Cần tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh: 5 người

Yêu cầu: Nam

Tốt nghiệp trung cấp trở lên khối kinh tế, Năng động, trung thực, sáng tạo,
có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Mức lương cơ bản: 5.000.000đ
Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng
Phụ cấp xăng xe, thưởng doanh số.

BHXH và các chế độ khác: Theo quy định của nhà nước.
Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội
Mô tả công việc:
Chăm sóc hệ thống khách hàng sẵn có và mở rộng khách hàng mới.

Hồ sơ gửi về: Công ty CP Trà Sương Mai Thái Nguyên
Số 7 ngõ 143 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Liên hệ: 0989 680068.

Trân trọng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn